Razpis volitev v Svet platforme SLOGA

Aktualnim članom sveta platforme SLOGA se bo 4. februarja 2016 zaključil 4 letni mandat. Zaradi tega razpisujemo volitve za enega (1) predstavnika ustanoviteljev in treh (3) predstavnikov zainteresirane javnosti.

Vse ustanovitelje in člane platforme SLOGA vabimo, da sodelujete pri volitvah vaših predstavnikov v svetu platforme. Zbiranje kandidatur za člana/članice sveta poteka do vključno torka, 9. februarja 2016 do 12.00 ure.

Kandidate/ke prosimo, da skupaj s prijavnico (spodaj navedenim obrazcem) oddajo tudi kratek življenjepis ter lastno vizijo dela sveta in nadaljnjega razvoja platforme SLOGA (največ ena A4 stran), ki bo objavljena na spletni strani platforme. Ustanovitelji kandidirajo na mesto predstavnika ustanoviteljev in hkrati na mesta predstavnikov zainteresirane javnosti.

Razpis volitev

Obrazec za prijavo kandidature