• državah, ki se soočajo z izrazitim krčenjem prostora civilne družbe in človekovih pravic;
  • državah Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Latinske Amerike in Karibov, Srednje Azije in Pacifika.
Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, ki izvajajo neposredno pomoč žrtvam mučenja in njihovim družinskim članov. Več o razpisu v razpisni dokumentaciji.