World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer World

Naslov projekta: World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer World.

Nosilec projekta: Centre National de Cooperation au Developpement (CNCD-11.11.11).

Drugi partnerji projekta: SLOGA (Slovenija), FOND (Romunija), MVRO (Slovaška), FORS (Češka), AKÜ (Estonija), Grupa Zagranica (Poljska), HAND (Madžarska), EURODAD.

Trajanje projekta: 2/2013 – 1/2016.

Namen projekta: krepitev javne in politične podpore vprašanju skladnosti politik za razvoj (PCD) kot enemu izmed temeljev za dosego MDGs.

Specifični cilji:
 
izgradnja kapacitet civilne družbe na področju PCD, dela z mediji, ozaveščanja javnosti in zagovorništva;
– ozaveščanje novinarjev o PCD;
– ozaveščanje in pozivanje odločevalcev, da sprejemajo skladnejše politike s pozitivnim vplivom na države v razvoju.

Po opravljenem projektu bo platforma v večji meri PCD vključevala v svoje projekte in povečala zagovorniške akcije na to temo. Usposobljena bo kako bolje uporabiti novinarje za dosego teh ciljev, novinarji pa bodo pridobili znanje glede PCD. V odnosu z odločevalci bo platforma s pomočjo usklajenih stališč kontinuirano opozarjala na potrebe po večjem medresornem usklajevanju, aktivno bo delovala tudi na regionalni in globalni ravni (tudi v odnosu do post-2015 okvira).

Projekt sofinancirata Evropska komisija in Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

eu3rszlogo_slovenskega_razvojnega_sodelovanja

Translate »