Trajnostno. Lokalno. Globalno.


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020, ozavešča in izobražuje različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Konzorcij, v katerega je združenih 20 slovenskih nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne, izobraževalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi in na kreativen način vse z namenom naslavljanja tudi novih krogov ljudi, ki jih tovrstne vsebine ne dosežejo.

Dodatne informacije o projektu:

Naslov projekta: Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Nosilec projekta: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Partnerji projekta: V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Trajanje projekta: januar 2018 – oktober 2020

Financer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Ključnik projekta: #TrajnostnoLokalnoGlobalno

Specifični cilji:


AKTIVNOSTI PROJEKTA

V okviru projekta bo izvedenih več kot 270 dogodkov po krajih v vseh statističnih regijah, od delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah. Pripravili bomo več kot 20 gradiv in stališč, s katerimi bomo naslavljali politične odločevalce. Izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k aktivaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih. Svoje znanje z omenjenih področij bodo lahko posamezniki preizkusili tudi v spletnih kvizih, ali pa se podali v lov za geozakladom.

Mesečno objavljamo razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki in pripravljamo novičnik o globalnem učenju za izobraževalce. Zanje bomo izvedli tudi nacionalne konference o globalnem učenju, motivacijske dneve in pripravili gradiva. Vsako leto bomo izdali tudi časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja.  Najboljše novice sveta 2018 se bodo osredotočile na enakost spolov.

Pridružite se nam lahko na enem od številnih dogodkov –od delavnic globalnega učenja, aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja in Tedna globalnega učenja, do prireditev Skupaj za dosego globalnih ciljev. Vse informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464, ki smo ga vzpostavili za vse vedoželjne ali na spletni strani projekta.V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., bomo vsak mesec delili osebna razmišljanja o aktualnih temah, kritično ovrednotili obstoječe stanje ali podali predloge za izboljšave.


Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki projekt financira.


V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce, ki izobraževalce mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja.

Če želite tudi vi prejemati novičnik, se PRIJAVITE.V okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. je bila izdana 29. številka Slogopisa na temo globanega učenja.

Novica

Slogopis št. 29Nacionalna konferenca za globalno učenje, 22. november 2018

Nagovor Platforme SLOGA na nacionalni konferenci za globalno učenje


Motivacijski dan za izobraževalce, Koper, december 2018


Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2019


Teden globalnega učenja 2018Najboljše novice iz sveta 2019


O projektu in vsebinah ozaveščamo na naših socialnih omrežjih:

Facebook Platforma SLOGA

Twitter @Sloga_Platform

Instagram @sloga_platformCilji trajnostnega razvoja: Mir

Cilji trajnostnega razvoja: Kaj lahko storim za planet?

Cilji trajnostnega razvoja: Ljudje

Cilji trajnostnega razvoja: partnerstva

Cilji trajnostnega razvoja: Blaginja za vse


Videi so nastali v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Translate »