Teden globalnega učenjatgu MC naslovna 2018

PRIJAVI DOGODEK


Teden globalnega učenje je od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.


Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre ter druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti ter globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot tudi globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.


TEMA:
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2018 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«.

25. septembra 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo nove globalne cilje, ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030. Cilji se imenujejo cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030), so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

OBLIKE AKTIVNOSTI: Okrogla miza, debatni maraton, predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z razpravo, dan odprtih vrat, zbiranje podpisov podpore, zbiranje hrane in oblačil, obisk doma za starejše, tematska razredna ura, likovni natečaj … Naj zasije vaša kreativnost!

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima pripravljene delavnice prav za vas.

PRIJAVI DOGODEK


Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.
Odločili smo se za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja 2018. Kaj sedaj?

    1. Ko se odločite za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja, aktivnost prijavite preko spletnega obrazca. Po prejemu prijave vam bomo poslali logotip Tedna globalnega učenja, ciljev trajnostnega razvoja in platforme SLOGA, ki jih lahko uporabljate pri širjenju informacije o vaši dejavnosti v lokalni skupnosti.
    1. Platforma SLOGA bo poskrbela za koordinacijo aktivnosti in medijsko obveščanje o celotnem tednu, organizacija posamezne aktivnosti pa je v vaših rokah.
    1. Pri objavah na socialnih omrežjih uporabite ključnike #TGU2018, #GlobalnoUčenje in #GEW2018.
    1. Po končanih aktivnostih nam lahko pošljete novico in fotografije – objavili jih bomo na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.


NAMIG za ORGANIZACIJO DOGODKA:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, vam spodaj ponujamo nekaj namigov:KOLEDAR DOGODKOV


Translate »