Skladna Evropa za trajnostni razvojV projektu “Skladna Evropa za trajnostni razvoj” sodeluje 9 nacionalnih NVO platform s področja razvojnega sodelovanja. Osnovni namen projekta je prispevati k učinkovitemu izvajanju trajnostnih politik za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR) ali t.i. globalnih ciljev. Poseben poudarek projekt daje uporabi načela skladnosti politik za trajnostni razvoj (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) v procesu načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja doseženega.Glavni cilj projekta je povečati vključenost pripravljalcev politik in političnih odločevalcev v promociji skladnih politik za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni in evropski ravni.

Glede na specifične okoliščine sodelujočih držav je projekt osredotočen na štiri tematske prioritete:

CTR-1 CTR-8 CTR-12 CTR-13

izkoreninjenje revščine | dostojno delo | trajnostna potrošnja in proizvodnja | podnebne spremembe


Kako bomo dosegli ta cilj? Predvsem z naslednjimi dejavnostmi:

  • z mapiranjem procesov političnega odločanja ter vključenosti ključnih akterjev v njih
  • z izdelavo metodologije spremljanja izvajanja načela skladnosti politik za trajnostni razvoj
  • s pripravo zagovorniških načrtov z določitvijo sprememb in načinov njihovega zagovarjanja
  • z izvajanjem zagovorniških načrtov
  • s srečanji in povezovanjem z različnimi deležniki s ciljem iskanja novih rešitev
  • z usposabljanjem civilnodružbenih organizacij za promocijo spremembe.

O rezultatih projekta bomo poročali na našem spletišču, Facebooku in Twitterju..
Projekt financira Evropska unija. Za vsebine projekta so odgovorni izključno NaZemi in partnerji v projektu. Vsebina nikakor ne odraža pogledov ali stališč Evropske Unije.


Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve s programom sofinanciranja projektov nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.Translate »