Priprave na predsedovanje EU


Predsedovanje Svetu Evropske unije je za Republiko Slovenijo izjemno pomemben proces. V času predsedovanja država članica vodi in usmerja predvsem zakonodajno delo ter oblikuje skupna stališča Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo. Tega ne počne sama, temveč kot trojka, skupaj z Nemčijo in Portugalsko, ki predsedujeta pred nami. Osemnajstmesečni program dela Sveta EU, so tri države pripravile skupaj z visokim predstavnikom, ki predseduje Svetu za zunanje zadeve.

Predsedovanje ponuja veliko priložnosti za krepitev evropske razsežnosti na nacionalni ravni. Še posebej je to pomembno za krepitev prepoznavnosti in pomena področij razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči v Sloveniji. Gre za pomemben del slovenske zunanja politike, za naš skupen prispevek, namenjen sodelovanju z državami globalnega juga, za zmanjšanje vrzeli med revnimi in bogatimi, za izkoreninjenje revščine in za zagotavljanje skladnosti politik za razvoj.

S finančno pomočjo projekta ‘Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021’, ki ga financirata Evropska unija in ga izvajajo nacionalne platforme FINGO, FOND in CROSOL v sodelovanju z evropskim združenjem CONCORD, smo začeli s pripravami na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.

Na podlagi Osemnajstmesečnega programa Sveta (1. julij 2020 – 31. december 2021), objavljenega junija 2020, smo identificirali devet področij političnega odločanja, ki bodo na različne načine vplivala na prihodnost razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na ravni Evrope in tako tudi na mednarodno razvojno sodelovanje samih držav članic. Ta vsebinska področja so: podnebne spremembe, enakost spolov, odnosi med Afriško in Evropsko unijo, pomen demokracije in človekovih pravic, migracije, digitalna preobrazba, davčna pravičnost, socialna odgovornost podjetij in krožno gospodarstvo.

Za vsako področje smo pripravili prispevek, ki prinaša pregled stanja politik na posameznem področju v Evropski uniji in v Sloveniji, pričakovanja civilnodružbenih organizacij in njihovih mrež ter osnovni nabor zahtev do predsedovanja Svetu Evropske unije. Prispevki so v prvi vrsti namenjeni oblikovanju javne razprave o posameznih vsebinskih področjih znotraj široke skupnosti akterjev in deležnikov mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

1. PODNEBNA POLITIKA EU – PRIČAKOVANI PROCESI 2020-21; Analiza procesov podnebne politike v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, mag. Senka Šifkovič Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
2. ENAKOST SPOLOV V RAZVOJU, Ana Kalin, Forum za enakopraven razvoj
3. ODNOSI MED AFRIŠKIM IN EVROPSKIM KONTINENTOM, Ana Kalin, Forum za enakopraven razvoj
4. ČLOVEKOVE PRAVICE IN DEMOKRACIJA; Procesi in pričakovanja civilne družbe v času slovenskega (so)predsedovanja
Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
5. KROŽNO GOSPODARSTVO V LUČI PRIHODNJEGA SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA SVETU EVROPSKE UNIJE, Jaka Kranjc, Ekologi brez meja
6. MEJE MOBILNOSTI. MIGRACIJE V (POST)PANDEMIJSKEM ČASU, dr. Simona Zavratnik, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
7. EVROPSKA POLITIKA IN PRIORITETE PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU 2021 NA PODROČJU DIGITALNE PREOBRAZBE, Pregled stanja in pričakovanja nevladnih organizacij, mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo
8. DAVČNA PRAVIČNOST, Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut
9. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut

Izšla je tudi posebna številka SLOGOPIS-a, kjer so objavljeni prispevki na zgoraj omenjen teme.

Izvedli smo tudi nekaj delavnic in usposabljanj:

Usposabljanje na temo medijske pismenosti – Kako govoriti novinarščino (23.6.2020)
Usposabljanje na temo medijev (nadaljevanje) in prepoznavanja lažnih novic (10.7.2020)
Delavnica Človekove pravice in predsedovanje EU (3.9.2020)
Usposabljanje o kreativnem pisanju za razvojno sodelovanje (7.9.2020)
Delavnica o odnosih Afrika – Evropa (8.9.2020)
Usposabljanje o zagovorništvu in evropskih institucijah – Mala šola evropskih institucij (9.9.2020)

Projekt v Sloveniji sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, izvaja ga platforma SLOGA.


Translate »