Podpora aktivnostim članic HOC, ki so aktivne v begunski krizi na Zahodnem Balkanu

Humanitarni odzivni center deluje z namenom obveščanja, mreženja, krepitve in usklajevanja delovanja nevladnih organizacij pri odzivih na mednarodne humanitarne krize. Namen centra je tudi zagovorništvo in povezovanje s slovenskimi in tujimi organizacijami in agencijami, ki delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči. Po lanskih poplavah na Balkanu in v letošnjem potresu v Nepalu so HOC članice ponovno aktivne pri odzivanju na humanitarno krizo povezano s povečanim prihodom beguncev v Evropo.

V avgustu 2015 je več 28 slovenskih organizacij v septembru oblikovalo koordinacijsko telo nevladnih in humanitarnih organizacij, s konsenzom kot glavnim načinom odločanja in sekretariatom, ki ga gosti platforma SLOGA. V koordinacijskem telesu so aktivne vse večje humanitarne organizacije v Sloveniji, vključno z HOC. Vse humanitarne organizacije se srečujejo tudi v delovni skupini o humanitarni pomoči, da bi razpravljali o nadaljnjih možnostih sodelovanja, skupnih ukrepih in izmenjavi dobrih praks.

csm_shl_logo_blue_7e3eabf896Prek svojih članic je HOC v zadnji begunski krizi prisotna v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, na Hrvaškem in v Grčiji.

Projekt z zagotavljanjem opreme in druge materialne pomoči podpira HOC članice, ki na terenu zagotavljajo humanitarno pomoč beguncem.Projekt je podprt s strani nemške humanitarne organizacije Schüler Helfen Leben.

Translate »