Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Slovenijiforusprojekt_logo

Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji

Trajanje projekta: junij 2019 – julij 2020

Podpornik projekta: Forus

Forus logo

Financerja:  Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

 

eu zastavamju_logo

Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Med osrednjimi rezultati projekta bo priprava t. i. alternativnega poročila o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, kar bo prispevalo h krepitvi monitoring vloge razvojnih in humanitarnih organizacij.

Razvojne nevladne organizacije so bile (preko predstavnika nacionalne platforme razvojnih in humanitarnih organizacij SLOGA) zastopane na predstavitvi prvega slovenskega prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 na Političnem forumu na visoki ravni o trajnostnem razvoju leta 2017, vendar niso prispevale k pripravi poročila. Agenda 2030 še vedno ni ustrezno umeščena v delo različnih resornih ministrstev in nevladnih organizacij, teme Agende 2030 so obravnavane sektorsko z mankom čezsektorskega sodelovanja. Ob tretji obletnici sprejema ciljev trajnostnega razvoja so potrebna okrepljena prizadevanja za lokalizacijo globalnih ciljev s spodbujanjem čezsektorskih partnerstev in okrepljeno spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja s strani civilne družbe.

Projekt bo prispeval k okrepljenemu položaju civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji:

  • s povečanjem zmogljivosti civilne družbe za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja – s pripravo alternativnega poročila o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji;
  • z vzpostavitvijo čezsektorskih in večdeležniških partnerstev za cilje trajnostnega razvoja na nacionalni ravni;
  • z okrepljenim sodelovanjem članic platforme SLOGA s pomočjo oživljene Delovne skupine za politike v pripravah platforme SLOGA na slovensko predsedovanje Svetu EU leta 2021.

NOVICE


Translate »