Lokalna analiza stanja v okviru projekta YOUMIG


Trajanje:
15. april–31. december 2017
Naročnik:
Mariborska razvojna agencijaPlatforma SLOGA je kot zunanji izvajalec sodelovala v mednarodnem projektu YOUMIG, katerega projektna partnerja iz Slovenije sta Mariborska razvojna agencija in Inštitut za ekonomska raziskovanja. Projekt YOUMIG naslavlja upravljanje z migracijami mladih (v starostni skupini 15–34 let) v Podonavju. Platforma SLOGA je izvedla intervjuje z lokalnimi institucionalnimi akterji in migranti ter fokusno skupino in pripravila lokalno analizo stanja.

Projekt YOUMIG lokalne oblasti podpira pri vključevanju razvojnega potenciala mladih migrantov, s čimer bo doprinesel boljšemu upravljanju in bolj konkurenčni Podonavski regiji. Cilj projekta je krepitev institucionalnih zmogljivosti lokalnih uprav, s čimer bodo le-te izboljšale lokalne baze podatkov ter bodo lahko pripravile kakovostne politike upravljanja s človeškim kapitalom. Tako bodo skozi sodelovanje statistični uradi, akademska sfera in lokalne oblasti pridobili kompetence za pripravo lokalnih razvojnih strategij ter predvsem transnacionalno testirana orodja za upravljanje z lokalnimi izzivi migracije mladih.


Click here to add your own text

Translate »