LADDER

26 partnerskih organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav članic Evropske unije (EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in ozaveščanje (Development Education and Awareness Raising (DEAR) kot izziv evropskih držav in sosednjih držav.

Projekt LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness bo trajal vse do decembra 2017 (36 mesecev).

LADDER, financiran s strani EuropeAid, ima en globalen in štiri specifične cilje. V naslednjih 36 mesecih si prizadeva za izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega učenja in ozaveščanja s posebnim poudarkom na sosednjih državah članicah EU. S tem namenom so bili identificirani naslednji cilji:

    1. Krepitev zmogljivosti združenj lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe za aktiven pristop k trajnostnemu razvoju v vlogi multiplikatorjev v lokalnem okolju;
    1. Ozaveščanje, informiranje in vključevanje državljanov v globalne izzive, globalno soodvisnost in globalno učenje;
    1. Razvoj in krepitev sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in organizacijami civilne družbe ter iskanje sinergij med njimi;
    1. Izboljšanje DEAR metod v sistemu neformalne izobrazbe z razvojem novih, inovativnih metod in sredstev, ki vključujejo širok spekter deležnikov.

Logo_LADDERMočna predanost 26 partnerjev in aktivno vključevanje 20 pridruženih organizacij zagotavlja implementacijo projekta in izpolnitev ciljev projekta. Serija seminarjev in usposabljanj za krepitev zmogljivosti, sestankov za izmenjavo mnenj in dobrih praks, konferenc ter drugih dogodkov je načrtovana na mednarodnem, državnem in lokalnem nivoju.

LADDER predstavlja nadaljevanje projekta Working Together for Development (WTD), ki se je osredotočal na informiranje, usposabljanje in mreženje organizacij lokalnih skupnosti in mrežami organizacij civilne družbe na področju razvojnega sodelovanja.

Več v brošuri projekta.


Natečaj za slogan na temo razvoja

rsz_0001

Sodelujte v nagradnem natečaju, ki ga SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč izvaja v okviru projekta LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness). SLOGA vabi mlade, stare od 10 do 18 let, da se pridružijo tekmovanju na temo razvojnega sodelovanja, s katerim bodo nagovorili sodržavljane in predstavnike občin, da se odločijo za spremembe. Ustvarijo lahko slogan, fotografije ali videe na to tematiko. V vsaki državi bo izbrano eno zmagovalno sporočilo, ki se bo v nadaljevanju projekta predvajano na vseh javnih dogodkih v več kot 27 državah. Dodatno bo izdelan plakat s sporočili, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Avtorji petih najboljših sporočil bodo prejeli nagrado iPad Air. Predloge sprejemamo po e-pošti z navedbo polnega imena, starosti, šole in države na info@sloga-platform.org. Zmagovalci bodo o izboru obveščeni predvidoma v sredini decembra 2015.

Več o natečaju preberite tukaj.


Translate »