Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj


Trajanje: februar–maj 2018
Financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije/Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
Nosilec: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
(prof. dr. Maja Bučar kot pedagoška mentorica)
Neprofitni partner: platforma SLOGA
(Adriana Aralica kot strokovna sodelavka)

Namen projekta »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« je bil krepiti ozaveščenost mladih o trajnostnem razvoju skozi prizmo migracij. Interdisciplinarna skupina študentov je krepila svoje kompetence na področju problemskega preučevanja in prenosa mednarodnih tem na izvedbeno lokalno raven ter osnovnošolce v Osrednjeslovenski regiji ozaveščala o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah, pripravila pa je tudi priročnik z učnimi vsebinami ter predlogi aktivnosti o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

Projekt »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« je bil izbran za financiranje na razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 in je nadgrajeval projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« iz leta 2017. S ciljem krepitve odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju, je interdisciplinarna skupina študentov Fakultete za družbene vede, Pedagoške fakultete ter Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravila priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah. Pripravljene vsebine so študenti preverili z izvedbo delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah, izvedli pa so tudi usposabljanje za pedagoge o vključevanju vsebin trajnostnega razvoja in migracij v izobraževanje.

V projektu »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« so sodelovali Lara Bandi, Miha Humar, Monika Malnarič, Saša Nemec, Erazem Paravinja, Sara Plahuta, Eva Šmid in Žiga Jurij Urlep.

Priročnik


GLG-logos

Translate »