Trajnostno. Lokalno. Globalno. II

Projekt Trajnostno.Lokalno.Globalno TLG

Trajnostno. Lokalno. Globalno. II je projekt Platforme SLOGA, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Do oktobra 2025 bomo ozaveščali in izobraževali različne skupine javnosti o pomenu ter vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči in globalnem učenju. Projekt hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri njihovem doseganju.

Skills

Posted on

19. 04. 2023

Translate »