V torek, 7. julija, se je začel Politični forum Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF), ki bo potekal do 16. julija. Forum poteka pod naslovom »Hitrejše izvajanje ukrepov in transformativne poti: uresničevanje desetletja za ukrepanje in udejanjanje trajnostnega razvoja«, med naslovljenimi temami bo doseganje ciljev trajnostnega razvoja v povezavi z epidemijo Covid-19. Letošnji HLPF poteka povsem v spletni obliki, kar vzbuja pomisleke glede sodelovanja civilne družbe. Slovenija 10. julija predstavlja drugi nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Platforma SLOGA je med soorganizatorji stranskega dogodka o sodelovanju civilne družbe pri prostovoljnih nacionalnih pregledih, ki bo potekal 14. julija.

HLPF ima osrednjo vlogo pri spremljanju in pregledu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ter njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni. Forum spodbuja izmenjavo izkušenj in zagotavlja politično vodstvo, smernice ter priporočila za nadaljnje ukrepanje. Spodbuja skladnost na ravni celotnega sistema Organizacije združenih narodov (OZN) in usklajevanje politik trajnostnega razvoja. Za civilno družbo je HLPF priložnost za zagovorniške aktivnosti glede sodelovanja civilne družbe v odločevalskih procesih.

Letošnji HLPF poteka povsem v spletni obliki, kar vzbuja pomisleke glede sodelovanja civilne družbe in možnosti, da bodo glasovi nevladnih organizacij »utišani«. Junija je bil OZN in državam članicam poslan skupen poziv 460 NVO iz 115 držav, med njimi tudi Platforme SLOGA ter Zavoda POVOD, k zagotavljanju prostora civilni družbi v okviru HLPF. Globalna mreža razvojnih NVO Forus, katere članica je Platforma SLOGA, s kampanjo #UNmute na družbenih medijih poziva k zagotavljanju sodelovanja civilne družbe na HLPF.

Letošnji HLPF poteka pod naslovom »Hitrejše izvajanje ukrepov in transformativne poti: uresničevanje desetletja za ukrepanje in udejanjanje trajnostnega razvoja«. Med naslovljenimi temami bo doseganje ciljev trajnostnega razvoja v povezavi z epidemijo Covid-19. Udeleženci in udeleženke bodo razpravljali, kako se lahko mednarodna skupnost odzove na pandemijo na način, ki nas bo ponovno usmeril na pot uresničevanja razvojnih ciljev in pospeševanja napredka v desetletju za ukrepanje.

47 držav, med njimi Slovenija, bo predstavilo prostovoljne nacionalne preglede izvajanja Agende 2030. Slovenija bo poročilo predstavljala v petek, 10. julija, med 16.00–18.00. Kljub tvornemu sodelovanju nevladnih organizacij na srečanjih, regijskih posvetih in tematskih delavnicah, organiziranih v procesu priprave poročila, ter priprave predlogov priporočil na osnutek vladnega poročila obžalujemo, da vladno poročilo ne odraža pomembnega sodelovanja in prispevka nevladnih organizacij. Prav tako obžalujemo, da civilna družba, za razliko od predstavitve leta 2017, ni dobila možnosti podajanja svojih stališč v uradni predstavitvi vladnega poročila. Prihodnji teden bo objavljeno poročilo civilne družbe o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja z naborom priporočil za udejanjanje mednarodnih zavez, da zadani cilji ne bodo ostali mrtva črka na papirju.

Na HLPF bo sprejeta tudi Ministrska deklaracija. Zasedanja foruma (program) lahko spremljate prek UN Web TV.

V okviru foruma potekajo tudi stranski dogodki.

Platforma SLOGA je med soorganizatorji dogodka »Delivering a whole of society approach to an accelerated Decade of Action: Enabling strong civil society engagement in the Voluntary National Reviews and the wider SDG follow up and review process«, ki bo potekal v torek, 14. julija, med 14.00–15.00 – registracija. Platforma SLOGA bo orisala sodelovanje NVO v procesu priprave drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. Lepo vabljeni!

Vlada Republike Slovenije v istem terminu (14. julij, 14.00–15.00) organizira dogodek »Making circularity work for a just transition to climate neutrality« (registracija).

Nabor predlogov stranskih dogodkov:


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Izražena stališča na odražajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »