Na Slovenski filantropiji so tudi letos pripravili katalog dejavnosti, izobraževanj, predavanj in delavnic za šole in druge zavode v vzgoji in izobraževanju.

Ponudba je primerna za vse, ki bi želeli učence aktivirati za prostovoljsko delo ali nadgraditi svoje mentorske veščine ter vzpostaviti ali nadaljevati medgeneracijsko sodelovanje ter tudi za tiste, ki se pri delu z učenci, starši ali v kolektivu srečujete s temami, povezanimi z begunci in migranti.

V pomoč in podporo vašim programom so za vas izbrali nekaj izobraževanj in drugih aktivnosti, v katere se lahko vključite. Aktivnosti, ki jih lahko izvedejo za vas, so prispevek k pozitivni socializaciji otrok in mladih, razvijanju empatije, spodbujanju solidarnosti v družbi in vzpostavljanju spoštljivih medsebojnih odnosov.

INFORMACIJE IN SVETOVANJE kako vzpostaviti in razvijati prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanjuAndreja Hleb, 01 430 12 88, andreja.hleb@filantropija.org.

Translate »