Na Umanoteri so v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravili dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb.

V dokumentu so predstavljene ključne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb, podnebno-energetska politika Evropske unije ter podnebno-energetska politika Slovenije.

Dokument je na voljo tudi v naši knjižnici.

Vir: Umanotera

Translate »