Sodelovanje v evropskih mrežah

Decembra 2005 je prišlo do formalizacije delovanja neformalne delovne skupine z ustanovitvijo platforme Sloga. V letu 2006 je Sloga postala polnopravna članica Evropskega združenja nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) kot 23. nacionalna platforma. S pomočjo CONCORD-a in Trialoga je platforma SLOGA vzpostavila tesno sodelovanje z ostalimi Evropskimi nacionalnimi platformami za področje razvojnega sodelovanja.

V letu 2007 je Sloga postala polnopravna članica evropske mreže EUROSTEP (ta mreža je v začetku leta 2014 prenehala delovati). V letu 2010 je SLOGA postala članica Fundacije Anne Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF) in Evropskega združenja razvojnih raziskovalnih in izobraževalnih institutov (European Association of Development Research and Training Institutes – EADI).

Članstvo platforme SLOGA v mednarodnih mrežah je povezano z interesom organizacij članic platforme. Slednje na podlagi svojega aktivnega delovanja v različnih delovnih skupinah platforme SLOGA v večini primerov zastopajo interese platforme SLOGA v teh mednarodnih mrežah.

V okviru CONCORD-a koordinatorji delovnih skupin platforme SLOGA zastopajo interese platforme v naslednjih CONCORD-ovih delovnih skupinah:

Development Education Forum,

European Aid Watch,

Enlargement, Pre-accession and Neighbourhood – EPAN,

EU Funding for Development and Relief – FDR,

Policy Forum,

Human Rights Based Approaches to Development – HRBA.

V okviru mreže ALF spremljamo aktualne politike in aktivnosti partnerskih organizacij v državah članicah Euromediteranske mreže.

Z včlanitvijo v mrežo EADI pa SLOGA krepi strokovno podporo delovnim skupinam platforme SLOGA in političnim odločevalcem z vidika novih oz. prihajajočih izzivov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Translate »