Financiranje

SLOGA se financira na podlagi priprave in izvajanja projektov za krepitev nevladnih organizacij. Med financerji projektov platforme SLOGA je Mministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) – Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Evropska komisija, idr.

Platforma SLOGA se samostojno praviloma ne prijavlja na razpise, ki so namenjeni izvajanju konkretnih aktivnosti na področjih, na katerih so aktivne organizacije članice platforme. V kolikor se kateri izmed izvajanih projektov nanaša na vsebinsko področje, ki ga pokriva katera od organizacij članic platforme, si SLOGA prizadeva skleniti dogovor o prenosu izvedbe aktivnosti s to organizacijo oz vključitvi te (teh) organizacij v izvedbo aktivnosti.

Translate »