V okviru tematskega programa o varnosti preskrbe s hrano je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je izboljšanje varnosti preskrbe s hrano na podeželskih območjih v Laosu.

V okviru razpisa je na voljo 22,600,000 EUR, ki so razdeljeni na tri geografske sklope. V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu