Slovenska karitas je dobrodelna in humanitarna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1990. Leta 1995 je postala polnopravna članica Caritas Europe (49) in Caritas Internationalis (164). Delo mreže Karitas v Sloveniji, ki deluje na nacionalnem, regionalnem (6) in lokalnem nivoju (459) in treh socialnih zavodih, temelji na 10.000 prostovoljcih in 100 zaposlenih. Njeno glavno poslanstvo je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih. V največji meri se delo Karitas v Sloveniji kaže v skrbi za materialno preživetje socialno ogroženih in ob pomoči ljudem ob naravnih nesrečah. Karitas na lokalnem nivoju pomaga družinam in posameznikom, starejšim, migrantom in brezdomcem v hrani, obleki, higienskih pripomočkih, v obliki plačila najnujnejših položnic in v obliki šolskih potrebščin. Otroci so deležni tudi učne pomoči ter letovanj med poletnimi počitnicami, kot tudi družine in starejši. Slednje prostovoljci tudi redno obiskujejo po domovih in jim pomagajo lajšati starostne težave. Poleg splošno-dobrodelnih programov ustanove Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Slovenska karitas deluje tudi na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči, predvsem na območju Balkana in podsaharske Afrike, prav tako izvaja projekte osveščanja na področju globalnega učenja. Slovenska karitas pri izvedbi posameznih projektov in programov pomoči v Sloveniji in tujini sodeluje z vladnimi in drugimi nevladnimi organizacijami.

Slovenska karitas aktivno sodeluje v organih in pri aktivnostih Caritas Europa in Caritas Internationalis. V okviru te mednarodne mreže Slovenska karitas sodeluje tudi pri zagovorništvu najrevnejših in najranljivejših skupin prebivalstva na svetu.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Slovenska Karitas

Kristanova 1, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 300 59 60

e-pošta: info@karitas.si

spletna stran: www.karitas.si

facebook: https://www.facebook.com/pages/Slovenska-karitas/247230795358349

Zadnje novice