Platforma SLOGA, Zavod za globalno učenje in razvoj projektov in Inštitut za afriške študije so 18. decembra 2020, ob mednarodnem dnevu migrantov, organizirali pogovorni dogodek o migracijah. Kratki filmi o migracijah, ki so jih pripravile učenke Osnovne šole Livada (Ljubljana) in zagovornika ciljev trajnostnega razvoja Hanna Tefera ter Nik Škorjanc (Inštitut za afriške študije) v okviru projekta #MigratED, so predstavljali izhodišče za razpravo mladih zagovornikov ciljev trajnostnega razvoja o razumevanju migracij in izzivih vključevanja v
družbo.

V uvodu je Adriana Aralica s Platforme SLOGA poudarila, da je bil izbruh korona virusa nedvomno tema, ki je zaznamovala leto, je zdravstvena kriza nesorazmerno vplivala na določene skupine ljudi, med temi tudi migrante. Mednarodni dan migrantov je torej priložnost za premislek o mobilnosti in o humanizaciji procesa migracij, pa tudi za poziv k okrepitvi strpnosti in vključevanja. Uvodoma so bili predvajani kratki filmi mladih o migracijah, pripravljeni v sodelovanju s Platformo SLOGA v okviru projekta #MigratED. Kratki film učenk Osnovne šole Livada (Ljubljana) predstavlja zgodbe učencev in učiteljice njihove večkulturne šole, znane po vključevanju otrok iz priseljenskih družin. Učenke, učenec in učiteljica razmišljajo o prihodu v Slovenijo, razlogih za odhod iz domovine, o prvih vtisih o Sloveniji ter o šoli ter o načrtih ostati v Sloveniji ali se vrniti v domovino. Hanna Tefera in Nik Škorjanc, zagovornika ciljev trajnostnega razvoja v okviru Inštituta za afriške študije, v kratkem filmu razmišljata o migracijah v vsakdanjem življenju.

Mladi zagovorniki ciljev trajnostnega razvoja, ki delujejo v okviru Inštituta za afriške študije, so pripravili rezultate raziskave o migracijah, izvedene v okviru projekta Obrazi migracij, in razpravljali o razumevanju migracij in medijskem poročanju o migracijah ter izzivih vključevanja priseljencev v družbo. Pogovor je povezovala Hanna Tefera z Inštituta za afriške študije.


Izvedbo projekta so omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (projekt »Pogovor je najboljša rešitev«), program Evropske unije Erasmus+, Ministrstvo za javno upravo (projekt #MigratED), Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve (projekt InterCap).

Translate »