Pet mladih Novomeščanov se je med 4. in 12. decembrom v Istanbulu udeležilo mladinske izmenjave, ki je potekala v sklopu Erasmus+ projekta Youth Ambassadors of Non Formal Learning.

Petorka se je v zgodnjih jutranjih urah 4. decembra odpravila na pot proti zagrebškem letališču, na cilj v Şileju pa so prispeli popoldne in čakali na udeležence iz še devetih evropskih držav. Te so imeli priložnost spoznati ob večerji, navezovanje stikov pa se je prevesilo v pozen večer, in to kljub dejstvu, da jih je že v ponedeljek čakal naporen dan. Takoj po zajtrku so namreč začeli z različnimi spoznavnimi dejavnostmi, med drugim so se jim predstavili njihovi gostitelji, ki so jim natančno razložili, kaj vse jih čaka v Turčiji. Zagotovili so jim pester in poučen program, v katerem pa ne bo manjkalo prostočasnih dejavnosti. Obljubo so tudi držali. Mladi so ob pomoči vodij delavnic spoznavali pomen neformalnega izobraževanja, sami so z drugimi delili svoje izkušnje in ugotavljali, kako pomembno vlogo ima neformalno učenje v vsakdanjem življenju vsakega izmed nas. Celodnevne poučne aktivnosti so se končale …

Predstavitev na stojnici

Vsaka izmed sodelujočih skupin je na stojnici predstavila svojo državo, kulturo, tradicije. Seveda ni manjkala niti tradicionalna hrana in pijača, ki so jo s sabo prinesli mladi. Mladi so na ta način spoznali tudi, kako pomembno je, da spoznavamo svojo lastno kulturo in tradicijo svojega naroda, hkrati pa so spoznali tudi, da imajo naša ter ostale kulture nekaj podobnosti in tudi razlik, ki se jih moramo zavedati in jih spoštovati, kajti ravno to zavedanje nam omogoča uspešno in mirno sobivanje ter ustvarja boljše priložnosti za vse narode.

Tretji dan so se odpravili v Istanbul, kjer so imeli na voljo ves dan, da so si ogledali mesto, se, ne da bi se zavedali, učili o zgodovini, kulturi in tradiciji tako Turčije kot mesta samega, hkrati pa imeli možnost, da so medsebojno stkali tesnejše prijateljske vezi.

Po sproščenem dnevu so mladi nadaljevali z neformalnim učenjem – prek iger v aplikaciji, katere namen je usmerjanje in učenje na podlagi neformalnega izobraževanja. Po vsakem zaključenem sklopu so mladi izvedli test, katerega namen pa ni bil pridobivanje ocene, tako kot pri formalnem izobraževanju, ampak je bil namenjen ugotavljanju, česa vsega so se mladi pri aktivnosti naučili.

Razgiban urnik

Domačini so se resnično potrudili, da so za vse udeležence pripravili razgiban urnik, in po učnih aktivnostih mlade odpeljali v hribe. Seveda sprehod ni bil namenjen samo sprostitvi, temveč so se mladi pogovarjali tudi o tem, kako pomembni so šport, zdrav način življenja in skrb za naravo – vse to pa je tudi sestavni del neformalnega izobraževanja pri raznovrstnih tečajih, delavnicah, konferencah in krožkih, ki se jih udeležujemo v prostem času. Tik pred odhodom domov so mladi podrobneje spoznali tudi Şile, kraj ob Črnem morju, kraj, v katerem so bivali. Prav tako so pobližje spoznali turško kulturo in tradicijo, domačini so jim predstavili svoj vsakdanjik, imeli pa so tudi priložnost spoznati in tudi preizkusiti, kako spretne so lokalne prebivalke z iglo in vretenom.

Mladi so tako spoznali, da lahko sami tudi ročno kaj izdelajo, da lahko razvijajo ročne spretnosti, ki jim lahko pridejo prav tudi v poklicu. Čisto za konec so gostitelji pustili prostor mladim, ki so se v projektu udeležili senčenja na delovnem mestu in mladim, ki so v Turčijo prišli študirati. Prvi so udeležencem mladinske izmenjave predstavili, kaj to senčenje na delovnem mestu sploh je, katera znanja so med tritedensko izkušnjo pridobili in nekatere mlade celo prepričali, da tudi sami izkoristijo tovrstno možnost in se vključijo v programe senčenja na delovnem mestu. Študenti pa so razkrili, kaj vse so spoznali in se naučili od vpisa na študij v Turčiji, kaj to, da se izobražujejo v drugi državi, pomeni zanje in kaj za samo državo, tako Turčijo kot tudi državo, iz katere prihajajo. Po zaključnih besedah je sledila samo še podelitev youthpass certifikatov, ki so jo zaključili gostitelji v upanju, da so se mladi naučili česa novega in da se bodo še naprej udeleževali kakršnih koli oblik neformalnega učenja.

Pripravila: Ester Snedec; DRPD Novo mesto

Translate »