YOU4EU vabi k sodelovanju na natečaju za najboljša in najbolj inovativne rešitve in orodja za državljansko participacijo. Če imate ideje za digitalna orodja, ki izboljšujejo participacijo pri odločanju na lokalni, nacionalni, regionalni ali EU ravni, in komunikacijo med državljankami_i in odločevalci, ki so inovativne pri reševanju problemov, sodelujete v skupini, v kateri je vsaj ena oseba polnoletna in idejo želite razviti do konca, se pridružite!

Natečaj traja do 23. junija. Najboljše nove in inovativne rešitve in orodja za participacijo državljank_ov znotraj Youth4EU, katerih cilj je premakniti pozicije državljanov_k iz pasivnih v akterje sprememb, njihovo opolnomočenje in spodbujanje demokratičnega in družbenega udejstvovanja, bodo dobile nagrado 2000€.

Več informacij in navodila za prijavo 23_WP2 Call for Applications_ENG 23_WP2 Rules and Regulations

Translate »