Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije razpisuje delovno mesto asistenta_tko za področje prava.

Pogoji:

 • visokošolski program 1. bolonjske stopnje pravne smeri;
 • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • poznavanje okolja Microsoft Windows, Office in spleta.

Kompetence:

 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost.

Področje dela bo obsegalo naloge na dveh projektih:

1. »TWSE – Sistemi odpovedi pravici do sojenja v EU in učinki na pravico do poštenega sojenja ter procesne pravice osumljenih/ obdolženih, kot jih zagotavljajo direktive«

 • Izvedba raziskave (analiza virov, izvedba intervjujev) in sodelovanje pri pripravi poročila.
 • Zbiranje in priprava študij primerov, organizacija dogodka za medsebojno deljenje izkušenj deležnikov kazenskega postopka.

2. »NIEM – Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije«

 • Izvedba raziskave (že določenih okrog 180 indikatorjev): analiza področne zakonodaje in podazakonskih aktov, analiza drugih virov, zbiranje podatkov in informacij pristojnih državnih institucij in ostalih akterjev na področju integracije, izvedba intervjujev s strokovnjaki in z osebami z mednarodno zaščito ter prosilci za azil (opomba: gre za tretjo ponovitev tovrstne raziskave, torej posodobitev indikatorjev glede na stanje v letu 2020);
 • Sodelovanje pri pripravi raziskovalnega poročila (opomba: gre za tretje raziskovalno poročilo, prvo je dostopno tukaj, drugo pa tukaj);
 • Sodelovanje pri diseminaciji raziskovalnih rezultatov.

Pravnik_ca bo izvajal_a projektne naloge v zvezi s temo projektov v sodelovanju s člani_cami projektnega tima in v skladu z navodili vodje in koordinatorjev projekta.

Več informacij o projektih je dostopno na spletni strani projektov: TWSE (1) in NIEM (2).

Delovno mesto bo na voljo predvidoma v začetku oktobra 2020. Z izbranim kandidatom_tko bodo predvidoma sklenili pogodbo  o zaposlitvi za eno leto s poskusno dobo treh mesecev za polovični delovni čas.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) pošljite do 23.9.2020 na e-naslov: info@mirovni-institut.si.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem, ožji krog kandidatov in kandidatk pa bomo povabili na osebni razgovor. Vsi_e prijavljeni_e bodo o izboru obveščeni_e najkasneje do 15.10.2020.

Translate »