LEVEL UP je projekt, katerega namen je spodbujati socialno vključenost otrok migrantov v šolah, se boriti zoper diskriminacijo, ločevanje in izolacijo ter olajšati proces učenja za otroke migrante. Kot projektni parter pri projektu sodeluje tudi slovenska organizacija – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

“V zadnjih letih se večina držav v EU srečuje z večjim številom otrok migrantov, ki se bolj ali manj uspešno vključujejo v svoja šolska in lokalna okolja. Učenci migranti se tako srečujejo z različnimi, predvsem pa jezikovnimi težavami, kar otežuje polno socialno vključenost in učenje na eni strani, hkrati pa je to pogosto tudi ovira za sprejemanje teh otrok s strani lokalnih skupnosti. Namen projekta Level Up je tako prispevati k socialni vključenosti v šolah, se boriti zoper diskriminacijo, ločevanje in izolacijo. S tem namenom se je zbralo 6 organizacij iz evropskih držav, da bi skupaj razvile in testirale sistem mehanizma iger (gamification), ki bi spodbujal integracijo in vključenost otrok migrantov do 16. let. Metoda »gamifikacije« bi tako uporabljala igre, z namenom izboljšati zbranost učencev migrantov, lajšanja samega procesa učenja in spodbujanja socialne vključenosti. Ciljna skupina projekta so učitelji, pedagogi in tisti, ki delajo v šolah oziroma razvojnih centrih, kateri skozi učenje lahko pripomorejo k ključnemu cilju projekta. Učitelji in pedagogi so v projekt torej vključeni indirektno in so tisti, ki bodo rezultate projekta lahko prenesli na otroke, s katerimi delajo, hkrati pa bodo prednosti te metode lahko delili tudi z drugimi učitelji in pedagoškimi delavci. Na ta način bo mogoče nadgraditi metode učenja in izboljšati socialne spretnosti pri soočanju z medkulturnimi situacijami v šolah.

Level Up je projekt medkulturnega povezovanja, sodelovanja, solidarnosti in inovacij. Na lokalni ravni projekt spodbuja sinergijo in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, hkrati pa širi zavest o situaciji otrok migrantov, spodbuja empatijo in solidarnost ter v implementacijo ukrepov vključi tudi ostale deležnike, ki pomembno vplivajo na proces integracije na lokalni ravni. Projekt nenazadnje skuša ustvariti skupnost, v kateri so prisotni tudi migranti.

V projekt je poleg slovenskega partnerja vključenih še 5, vodilni partner pa je občina Altea iz Španije. Več o projektu ter implementaciji rezultatov si lahko preberete na tej povezavi.”

drpd_levelup

Vir: DRPD Novo Mesto

Translate »