Zaradi COVID-19 letošnji Politični forum Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) poteka v spletni obliki, kar lahko predstavlja tveganje za »utišanje« civilne družbe, čeprav je civilna družba osrednji partner pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Globalna mreža razvojnih NVO Forus, katere članica je Platforma SLOGA, s kampanjo #UNmute na družbenih medijih poziva k zagotavljanju sodelovanja civilne družbe na HLPF. Junija je bil OZN in državam članicam poslan skupen poziv 460 NVO iz 115 držav, med njimi tudi Platforme SLOGA ter Zavoda POVOD, k sprejemu ukrepov za zagotovitev vključujočih načinov za široko virtualno udeležbo civilne družbe.

Pandemija COVID-19 ima obsežne posledice za družbe po vsem svetu. V okviru letošnjega zasedanja HLPF pa bi lahko bili zaradi spletne izvedbe foruma akterji civilne družbe »utišani«. Aktivno sodelovanje civilne družbe na forumih ZN je ključnega pomena. Tako je 460 organizacij civilne družbe iz 115 držav v skupnem pismu OZN in njene države članice pozvalo k zagotavljanju tvornega sodelovanja civilne družbe v ZN.

Za letošnji virtualni HLPF je civilna družba predlagala preventivne ukrepe v izogib morebitnih teženj po »utišanju« glasu NVO z uvedbo ključnih ukrepov, kot so primerna zastopanost NVO na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni, objava vseh senčnih poročil civilne družbe na spletni strani HLPF ter vključevanje raznolikih deležnikov v okviru stranskih dogodkov HLPF. Globalna mreža razvojnih NVO Forus, katere članica je Platforma SLOGA, s kampanjo #UNmute na družbenih medijih poziva k zagotavljanju sodelovanja civilne družbe na HLPF.

Translate »