Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

Podprti bodo projekti, ki bodo ob hkratnem upoštevanju in v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa pokrivali vsaj enega od naslednjih vsebinskih področij razpisa za dvig zaposljivosti in povečevanje zaposlenosti mladih, in sicer:
− izvajanje aktivnosti neformalnega izobraževanja v okviru mladinskega dela za krepitev kompetenc in opolnomočenje mladih ter prenos ustreznih znanj in kompetenc na mlade;
− krepitev kadrovskih, organizacijskih in programskih kapacitet organizacij v mladinskem sektorju za izvajanje mladinskega dela za namen boljšega naslavljanja problema brezposelnosti mladih, prepoznavanje tega problema in aktivno reševanje življenjskih situacij mladih, povezanih z njihovim vstopanjem na trg dela;
− mreženje med mladimi in mladih z relevantnimi organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja mlade osebe.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari od 15 do vključno 29 let. Pogoj za vključitev mlade osebe v operacijo je, da je na dan vključitve v operacijo stara vsaj 15 let in manj kot 30 let ter ni v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1,78/13-popr. In 47/15 – ZZSDT).

Za vse potencialne prijavitelje Urad RS za mladino organizira informativni dan, ki bo v sredo, 22. junija 2016, ob 10.00 uri, v prostorih MIZŠ (velika dvorana v pritličju), na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Več

Translate »