Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016.

Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti sivi ekonomiji
C. Boj proti trgovini z ljudmi

Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 85.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 18. januar 2016.

Več preberite tukaj.