Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2016.

ravico do sofinanciranja programov imajo humanitarne organizacije, organizacije za izvajanje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini. Prijavitelji morajo imeti sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Rok prijave 27. 6. 2016.

Več o razpisu.