Javni razpis za izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta “Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote” za 567 oseb (upravičencev). Orientacijski program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.

Rok prijave: 06.01.2016

Več informacij