Svet FIHO objavil nov Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2019. Rok za oddajo vloge je 20.11.2018.

RAZPIS

Ocenjevanje vlog:
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2019 je potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi.
Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagajo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO 

Translate »