Vabljeni na informativno delavnico za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije, ki jo organizira Ministrstvo za javno upravo. Informativna delavnica za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. 6. 2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Vlada je na dopisni seji 30. maja 2018 prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 mio evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se že uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, saj se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. Cilj ministrstva je, povečati črpanje evropskih sredstev, kar bo ugodno vplivalo na rast BDP. S finančnim prispevkom za izvajanje projektov odobrenih s strani EU, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti ter omogočiti prenašanje dobrih praks na posameznih vsebinskih področjih.

Javni poziv bo v Uradnem listu objavljen v petek, 15. 6. 2018.

Ministrstvo za javno upravo ga bo podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19.6.2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Gradivo z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.

Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 10. 7. 2018.

Translate »