V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava na Šrilanki.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Geografskih omejitev ni, se pa zahteva partnerstvo z organizacijo iz Šrilanke.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 350 000 do 500 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok prijave: 25. 8. 2016.

Več o razpisu