European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Burkina Faso

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi, ki delajo v rudnikih zlata v Burkini Faso.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Burkine Faso in drugih držav AKP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok prijave je 29. 7. 2016.

Več o razpisu.