Voditelji držav EU 11. decembra 2020 potrdili nov in ambicioznejši cilj zmanjšanja neto izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Evropska komisija je ta novi cilj predlagala septembra 2020, da bi EU, skladno s ciljem evropskega zelenega dogovora, do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost.

Načrt je EU predstavila tudi na vrhu podnebne ambicije.

Natanko pet let po podpisu pariškega podnebnega sporazuma poteka virtualni vrh podnebne ambicije. Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je svetovne voditelje pozval k razglasitvi izrednih podnebnih razmer in oblikovanju zelene rasti po pandemiji. Do zdaj je to po navedbah Guardiana storilo že 38 držav, med njimi tudi Avstrija.

Pariški podnebni sporazum je pred petimi leti 196 držav sveta združil v zavezi, da bodo zvišanje povprečne svetovne temperature do konca tega stoletja omejile na največ dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. A od tega cilja smo zelo oddaljeni, saj dozdajšnji trendi vodijo v zvišanje za več kot tri stopinje.

Translate »