V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju aktivnosti na področju preprečevanja pranja denarja v državah članicah Zahodnoafriške gospodarske skupnosti (ECOWAS).

V okviru tega razpisa je na voljo 515,000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 450 000 do 515 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladni akterji iz držav članic EU in držav članic Zahodnoafriške gospodarske skupnosti (ECOWAS), ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Aktivnosti se morajo izvajati v najmanj sedmih ECOWAS državah, glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu