V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2017.
Namen podprograma Kultura je podpreti projekte, ki se ukvarjajo predvsem z:
(A) nadnacionalno mobilnostjo;
(B) razvojem občinstva;
(C.1) krepitvijo zmogljivosti – digitalizacijo;
(C.2) krepitvijo zmogljivosti – novimi poslovnimi modeli;
(C.3) krepitvijo zmogljivosti – izobraževanjem in usposabljanjem.

Prednostne naloge podprograma Kultura
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, da se jim omogočita sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje, kadar je to mogoče, na podlagi dolgoročnih strategij;
– krepitev razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za kulturna in ustvarjalna dela, snovno in nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih;
– spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnih pristopov k ustvarjanju in novih načinov zagotavljanja učinkov prelivanja v druge panoge;
– pomoč pri vključevanju beguncev v družbo EU prek kulturnih in avdiovizualnih predstavitev in soustvarjanja po vsej Evropi, ki so pomembne za določeno ciljno skupino.

Kategorija 1 – Manj obsežni projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja s pravnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Zaprosite lahko za sredstva v višini največ 200 000 EUR in največ 60 % upravičenega proračuna.

Kategorija 2 – Obsežnejši projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev s pravnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Zaprosite lahko za sredstva v višini največ 2 000 000 EUR, kar je največ 50 % upravičenega proračuna.

Več o razpisu.