Ustanovitelji

Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA je organizacija, katero je ustanovilo 19 nevladnih organizacij z namenom boljšega povezovanja, večanja sinergijskih učinkov medsebojnega delovanja in večje razpoznavnosti slovenskih NVO na evropskem oz. mednarodnem nivoju.

Ustanoviteljice Sloge so:

Društvo Afriški Center
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 
Telefon: 051 361 263 (Max) 
E-naslov: afriskicenter(at)yahoo.com

Društvo Interes; kulturno, umetniško, športno in izobraževalno društvo 
Tovarniška ulica 29, 1000 Ljubljana
Telefon in fax: 01 542 27 80 in 01 542 51 41 
E-naslov: drustvo.interes(at)siol.net
Splet: http://www.drustvo-interes.si

Društvo prijateljev zmernega napredka
Gregorčičeva 4, 5000 Koper 
Telefon: 05 627 2215, 05 627 1989
E-naslov: drustvo(at)dpzn.org
Splet: http://www.dodogovor.org

Ekvilib Inštitut 
Šišenska 89, 1000 Ljubljana
Telefon in fax: 01 430 37 52 in 01 43 37 51
E-naslov: info(at)ekvilib.org 
Splet: http://www.ekvilib.org/

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 430 03 43 
E-naslov: info(at)humanitas.si
Splet: www.humanitas.si

Inštitut za Afriške študije – IAS /Institute for African studies
Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2410290 ali 051 32 11 93
E-naslov: info(at)africanstudy.org

Mirovni inštitut 
Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana 
Telefon in fax: 01 234 77 20 in p1 234 77 22
E-naslov: info(at)mirovni-institut.si 
Splet: http://www.mirovni-institut.si

Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja 
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon in fax: 01 422 85 61 in 01 422 85 63 
E-naslov: Paradoks1(at)siol.net
Splet: http://www.društvo-paradoks.si

Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva 
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
Telefon in fax: 01 430 12 88 in 01 430 12 89 
E-naslov: info(at)filantropija.org 
Splet: http://www.filantropija.org

Vitra – Center za uravnotežen razvoj Cerknica
Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica 
Telefon in gsm: 01 709 60 20 in 041 830 867
E-naslov: info(at)vitra.si 
Splet: http://vitra.si

Zavod EKO – globalna partnerstva in izmenjava izkušenj 
Novo Polje, c. XVI/11, p.p. 1260, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 32 11 93
E-naslov: eyachew(at)yahoo.com
Splet: http://www.z-egp.si (v izdelavi)

Združenje Krščanskih Poslovnežev Slovenije 
Rožna dolina, Cesta XVII/22b, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 265 22 43 
E-naslov: info(at)zkps.si 
Splet: http://www.združenje-zkps.si

 

Do leta 2019 so bile soustanoviteljice tdi organizacije, ki so iz različnih razlogov v vmesnem obdobju med 2005 in 2019 prenehale delovati ali pa so v postopkih izbrisa. Ena ustanoviteljica je izstopila iz ustanoviteljstva:

  • Ustanova Skupaj – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok
  • Povod, Društvo za miselno rekreacijo Povod 
  • Naš Laz, Zavod za razvoj podeželja
  • Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva, DSP – Center
  • Društvo mladinski ceh
  • Akcijska mreža za otrokove pravice – SEECRAN
  • Axiom – mednarodno razvojno združenje
Translate »