Podporne organizacije

V okviru platforme SLOGA lahko sodelujejo vse zainteresirane organizacije in relevantni posamezniki, ki aktivno delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali humanitarne pomoči in hkrati podajo izjavo podpore za relevantno področje. Slednjim SLOGA brezplačno omogoča dostop do vseh informacijskih storitev platforme (tedenske, mesečne in druge e-novice platforme SLOGA za NVO, spletna stran z vsemi aktualnimi informacijami, dostop do gradiv/knjižnice platforme itd.) in sodelovanje v vsebinskih sekcijah platforme SLOGA.

Organizacije, ki podpirajo Slogo, so:


Amnesty International Slovenije

Dunajska 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 426 93 77

Faks: 01 426 93 65

E-pošta: amnesty@amnesty.si

Splet: http://www.amnesty.si/

 

Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Naslov: Kvedrova 3, 1000 Ljubljana

Izvajanje projektov: Robbova 15, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@zavod-bob.si

Splet: http://www.zavod-bob.si

 

Center za evropsko prihodnost – CEP

Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengšu

Telefon: 01 560 86 00

Faks: 01 560 86 01

E-pošta: cep@cep.si

Splet: http://www.cep.si/

 

Center za odličnost financ

Cankarjeva 18, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 6190

Faks: 01 369 6218

E-pošta: info@cef-see.org

Splet: http://www.cef-see.org/

 

Center Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS

Povšetova 37, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 542 14 22

Faks: 01 542 14 24

E-pošta: info@cnvos.si

Splet: http://www.cnvos.si/

 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Strahinj 99 a, 4202 Naklo

Telefon: 04 257 88 28

Faks: 04 257 88 26

E-pošta: info@ctrp-kranj.si

Splet: www.ctrp-kranj.si

Cerkljanski mladinski Alternativni klub

Bevkova 11, 5282 Cerkno

Telefon: 051/828-028

E-pošta: cmak2@siol.net

Splet: http://cmakcerkno.net/

Društvo DREVO sozvočja

Most na Soči 51 a, 5216 Most na Soči

p.p. 5730, 1001 Ljubljana

Telefon : 040 507 059

E-pošta: kontakt@drevo-madagaskar.eu

Splet: www.drevo-madagaskar.org

 

Društvo Evropska mreža za enakost spolov

Društvo informacijski center Legebitra

Društvo Ključ

p.p. 1646, 1000 Ljubljana

Telefon: 080 1722

E-pošta: info@drustvo-kljuc.si

Splet: http://drustvo-kljuc.si

 

Društvo klub mednarodnega prijateljstva

Društvo kreativnih ljudi Loesje

Društvo študentov psihoterapije Slovenije

Trg mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@dspts.si

Splet: http://www.dspts.si/

Društvo Unicef Slovenija

Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 583 80 80

Faks: 01 583 80 81

E-pošta: info@unicef.si

Splet: http://www.unicef.si/

Društvo UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Cesta maršala Tita 63,  4270 Jesenice

Telefon: 01 434 25 70

Faks: 01 434 25 72

E-pošta: drustvo.up@siol.net

Splet: http://www.drustvo-up.si/

 

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Slomškova 11, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 41 562 375

E-pošta: info@dih.si

Splet: http://www.dih.si

 

Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji – DOVES

Zavrti 2, 1234 Mengeš

Tel +386 0599-555-50

Splet: http://www.drustvo-doves.si

 

Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela

Društvo za razvoj podeželja LAZ

Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 041 355 927

E-pošta: drustvo.laz@gmail.com

Splet: http://www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz

Društvo za socialno vključenost – MOZAIK

Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 526 16 90

Faks: 02 521 38 41

E-mail: info@mozaik-drustvo.si

Splet: http://www.mozaik-drustvo.si

 

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana

Telefon/faks: 01 251 07 08

E-pošta: info@unaslovenia.org

Spletna stran: http://www.unaslovenia.org

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike

Poslovni prostori: Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj

Telefon: 04 23 61 346

Faks: 04 23 61 347

E-naslov: info@omamljen.si

Splet: http://www.omamljen.si

Geopoli – društvo za informacijsko družbo

Help Age International SEE

Inštitut za trajnostni razvoj

Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 439 74 65

Faks: 01 439 71 05

E-pošta: info@itr.si

Splet: http://www.itr.si

 

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije

Ulica Janeza Pavla II, 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 507 13 08

Faks: 01 519 00 66

Splet: http://www.jrs.rkc.si/

 

Kulturno ekološko društvo SMETUMET

Malgajeva 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: smetumet@gmail.com

Splet: www.smetumet.com

Kulturno umetniško društvo France Prešeren

Karunova ulica 14, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 283 22 88

Faks: 01 283 11 28

E-pošta: kud@kud-fp.si

Splet: http://www.kud.si

Lokalna razvojna fundacija Posavja

Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 041 345 344

E-pošta: info@lrf-posavja.si

Splet: http://www.lrf-posavja.si

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana

Partizanska 18, 6210 Sežana

Telefon: 05 734 14 86

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

Splet: www.mdpm.si

 


Mednarodni sklad za razminiranje in pomoč žrtvam min – ITF

Zabrv 12, 1292 Ig

Telefon: 01 479 65 80

Faks: 01 479 65 90

E-pošta: ljubljana@itf-fund.si

Splet: http://www.itf-fund.si/

 

Misijonsko središče Slovenije – LAMIS

Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 59 50

Faks: 01 300 59 55

E-pošta: missio@rkc.si

Splet: http://www.missio.si/index.html

 

Mladinski center Postojna

Vilharjeva 14a, p. p. 126, 6230 Postojna

Telefon: 05 7263 286

E-pošta: info@mcp.si

Splet: http://www.mcp.si

 

Mladinski center Trbovlje

Mladinsko informacijski center (MIC)

Ulica J. Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/439 97 90, 031/416 871

E-pošta: info@mic.si

Splet: http://www.mic.si

Novi Rokodelci

Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja

Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

Telefon: 02 33 00 444

Faks: 02 33 00 447

E-pošta: info@ozara.org

Splet: www.ozara.org

 

Pekarna Magdalenske mreže

Ob železnici 8, 2000 Maribor

Telefon: 02 300 78 70

Faks: 02 300 78 71

E-pošta: info@pekarna.org

Splet: http://www.pekarna.org/

Racio social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov

Kersnikova 19, 3000 Celje

Telefon: 03 428 50 60

Faks: 03 428 50 65

E-pošta: racio@siol.net

Splet: http://www.racio.si

 

Rdeči Križ Slovenije

Mirje 19, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 43 00

Faks: 01 241 43 44

E-pošta: rdeci.kriz@rks.si

Splet: http://www.rks.si/

 

Regional Dialogue

Kalce 5j, 1371 Logatec

E-pošta: info@regionaldialogue.org

Splet: http://www.regionaldialogue.org/index.php

 

Slovensko zdravniško društvo – Sekcija za tropsko medicino

Japljeva 2, 1000 Ljubljana

E-pošta: tadejakotar@hotmail.com, anja.radsel@mf.uni-lj.si

 

Slovenska zveza za tobačno kontrolo

Kopitarjeva 2, 2000 Maribor

Telefon: 02 620 98 57

Faks: 02 250 20 31

E-pošta: info@tobak-zveza.si

Splet: http://www.tobak-zveza.si

 

Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT

Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 78 30

Faks: 01 230 78 38

E-pošta: info@sent.si

Splet: http://www.sent.si

Središče ROTUNDA

Destradijev trg 11, 6000 Koper

Telefon: 05 62 767 62

E-pošta: info@sredisce-rotunda.si

Splet: http://www.sredisce-rotunda.si

 

ŠODR Teater 

 

Zavod Emma

 

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo – InePA

Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 365 529

E-pošta: info@inepa.si

Splet: http://www.inepa.si/

Zavod Luna

Ljubeljska 23, 1000 Ljubljana

Splet: http://www.spanscina.eu

 

Zavod Salesianum, OE Skala

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 427 1419

Faks: 01 427 30 40

E-pošta: skala@salve.si

Spletna stran: http://skala.donbosko.si

 

Zavod SCCA Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 431 83 85

Faks: 01 430 06 29

E-pošta: info@scca-ljubljana.si

Splet: http://www.scca-ljubljana.si/

Zavod TAMAL-a

Jurčkova cesta 205, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 369 900

E-pošta: info@zavod-tamala.si

Splet: http://www.zavod-tamala.si

 

Združenje naravni začetki

Kranjska cesta 2, 4208 Šenčur

Telefon: 04 251 12 11

Združenje staršev in otrok SEZAM

Novi trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 251 12 18

Faks: 01 251 12 19

E-pošta: info@združenje-sezam.si

Splet: http://www.zdruzenje-sezam.si/

Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 565 38 28

Faks: 01 565 38 29

E-pošta: zeglj@volja.net

Splet: http://www.zveza-zeg.si/

Zveza joga društev Slovenije

Celovška 108, 1000 Ljubljana

Telefon: 040-315-000, za medije: 040-435-000

Faks: 01 433 80 48

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS

Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 239 67 20

Faks: 01 239 67 22

E-pošta: info@zpms.si

Splet: http://www.zpms.si

Zveza tabornikov Slovenije

Parmova 33, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 08 20

Faks: 01 436 14 77

E-pošta: pisarna@zts.org

Splet: http://www.zts.org

Ženska svetovalnica

Cesta v mestni log, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 251 16 02

Splet: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/

ŽIVIM – Društvo za dvig kvalitete življenja

Translate »