V Umanoteri so pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas. 

Ali ste vedeli, da:

  • se Slovenija zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja? Medtem ko se je globalna temperatura v zadnjih šestdesetih letih dvignila za približno 0,8 °C, se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji dvignila za kar 2 °C;
  • se je višina snežne odeje v Sloveniji od šestdesetih let prejšnjega stoletja več kot prepolovila;
  • naši ledeniki delijo usodo večine ledenikov v evropskih Alpah, ki bodo ob nadaljevanju velikih globalnih izpustov do konca stoletja popolnoma izginili;
  • bodo pojavi poplavljanja morja, ki so se v preteklosti na lokalni ravni dogajali enkrat na 100 let, do konca stoletja lahko postali vsakoletni pojav?

In tudi, da:

  • nas trenutna politična prizadevanja vodijo v svet, ki bo konec stoletja toplejši za 3 do 4 °C – navkljub temu, da se je globalna skupnost s sprejetjem Pariškega sporazuma zavezala, da segrevanje omejimo občutno pod 2 °C?

Za uspešno naslavljanje podnebne krize in posledičen prehod v ogljično nevtralno družbo so nujne tako spremembe življenjskega sloga posameznikov kot tudi spremembe na sistemski ravni. Velik del energije v Sloveniji še vedno prihaja iz premoga, vlaganja v proizvodnjo energije iz trajnostnih alternativnih virov pa so relativno majhna. Omrežje javnega potniškega prevoza je v Sloveniji precej omejeno in nefunkcionalno, mnogim je tudi cenovno nedostopno. V luči trenutne krize se kot izredno problematično kaže tudi pomanjkanje spodbud za okolju prijaznejšo pridelavo rastlinske hrane za ljudi, katere zaskrbljujoče velik del uvažamo. V pomoč pri razumevanju podnebno-energetske politike vam je lahko dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, v katerem so poleg politike Slovenije predstavljene še ključne mednarodne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb ter podnebno-energetska politika Evropske unije.

  • Vse aktivnosti Umanotere, povezane s tematiko podnebnih sprememb, so na voljo na spletni strani v zavihku Podnebne spremembe.
  • Dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo je na voljo za prenos tukaj.
  • Dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb je na voljo za prenos tukaj.

 

Vir novice: Umanotera


 

Dokumenta Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo ter Opis politično-zakonodajnega ozadja blaženja podnebnih sprememb sta bila pripravljena v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

care4climate logo

Translate »