Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 7. in 12. majem 2015)

MAKEDONIJA (podpora civilnodružbenim organizacijam v okviru mehanizma za spodbujanje razvoja civilne družbe in svobodo medijev 2014)

Rok za prijavo: 25. junij 2015.

Več informacij

MONGOLIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 26. junij 2015.

Več informacij
JUŽNI SUDAN (krepitev odpornosti na področju preprečevanja kriz in strategijo odzivanja na krize)

Rok za prijavo: 26. junij 2015.

Več informacij
EGIPT (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 28. junij 2015.

Več informacij
MAKEDONIJA (nadaljnje izboljšanje sistema za razvoj in implementacijo okvirja nacionalnih kvalifikacij)

Rok za prijavo: 1. julij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev institucionalnih zmogljivosti generalnega poveljstva policije pri zagotavljanju javnega reda in nadzoru množic)

Rok za prijavo: 6. julij 2015.

Več informacij

 

ČRNA GORA (prenos znanja med sektorji visokošolstva, raziskav in industrije)

Rok za prijavo: 10. avgust 2015.

Več informacij