Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 22. decembrom 2015)

GANA (Zagotovitev večje okoljske trajnosti in socialne pravičnosti v ribiškem sektorju Gane)

Rok za prijavo: 26. februar 2016

Več informacij

 

IRAK (Organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 5. februar 2016

Več informacij

 

AZERBAJDŽAN (Nadgradnja nacionalnega sistema spremljanje stanja okolja (NEMS) Azerbajdžana na osnovi najboljših praks v EU)

Rok za prijavo: 26. februar 2016

Več informacij

 

 KAMERUN (Program EU za podporo odgovornega upravljanja lastništva)

 Več informacij