Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja za učenje na delovnem mestu in vajeništva z integracijo mladih na trg dela.

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so aktivne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav.

Več o razpisu