Ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo manj kot moški. Razlika v plačah med spoloma v EU-27 se je od lanskega leta nekoliko zmanjšala: po zadnjih ugotovitvah Eurostata s 14,5% na 14,1%.

Evropski dan enakega plačila zaznamuje dan v letu, ko ženske simbolično prenehajo prejemati plačilo za enako delo v primerjavi s svojimi moškimi kolegi, čeprav ga bodo opravljale do konca leta. Letos je evropski dan enakega plačila 10. november.

Pred tem simboličnim dnevom sta Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost, Nicolas Schmit, komisar za delovna mesta in socialne pravice, in Helena Dalli, komisarka za enakost, izdala skupno izjavo: »Ženske in moški so enakopravni. Ker želi Evropa okrevati po pandemiji, potrebuje za to vse talente in veščine. Vendar delo žensk ni enako cenjeno kot delo moških. Še vedno v povprečju zaslužijo 86 centov za vsak evro, ki ga moški zasluži v Evropi. Ženske tako delajo 51 dni več, da zaslužijo enako kot moški kolegi

Celotno izjava :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2010

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2044