V Kulturno izobraževalnem društvu PiNA so začeli s projektom Središče za medkulturni dialog Koper, s katerim želijo zgraditi spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, aktivirati in povezovati lokalno prebivalstvo pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje priseljencev ter osveščati lokalno prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu. 

Dejavnosti bodo v različnem obsegu na voljo uporabnikom v Obalno-kraški regiji. Trajanje projekta je predvideno do konca decembra 2019. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in Republika Slovenija, naročnik pa je Ministrstvo za notranje zadeve.
Skozi organiziranje središča medkulturnega dialoga v Kopru bomo informirali priseljence o ključnih področjih za njihovo vključitev v lokalno okolje, vzpostavljali partnerstva in povezovali ključne akterje, usposobili posameznike in posameznice za prostovoljno delo s priseljenci, krepili podporno okolje za vključevanje priseljencev v lokalno okolje, spodbujali proaktivno sodelovanje priseljencev z lokalnim prebivalstvom ter ustvarjali pozitivno podobo priseljencev v javnosti.
Središče bodo sestavljale tri enote: podporna točka, namenjena informiranju, pravni podpori in nudenju vodenih ogledov mesta za tujce; mrežni center, ki bo krepil sodelovanje organizacij in institucij za vključevanje tujcev v lokalno okolje ter prostovoljstvo in točka dialoga, ki bo središče proaktivnega delovanja in sodelovanja ciljnih skupin z lokalnim prebivalstvom skozi kulturne dejavnosti. Vse enote bo spremljala medijska kampanja »Podaj mi roko«.
Trenutno so v fazi priprav vsega potrebnega za operativno izvedbo aktivnosti. Uradna predstavitev projekta in vzpostavitev Središča še sledi. Vabimo vas, da si več o projektu in njegovih aktivnostih preberete na naši spletni strani: klik.
Če se vam zdi, da bi se znotraj predstavljenih dejavnosti lahko kakorkoli dopolnili ali podprli, jih o tem obvestite. Če bi potrebovali še kakšno informacijo ali imate kakšno vprašanje ste vabljeni, da jih kontaktirate na mirna.buic@pina.si.