V Ženevi se je 6. julija s sprejetjem odločitev zaključilo 38. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice. Slovenija je podprla pomembne resolucije, ki naslavljajo stanje človekovih pravic v posameznih državah, med drugim v Siriji, Eritreji in Belorusiji, ter se pridružila soglasju o 14 drugih odločitvah. Med pomembnimi odločitvami je država Slovenija posebno vesela sprejetih resolucij, ki naslavljata odpravo diskriminacije in nasilja nad ženskami.

Slovenija je bila med zasedanjem aktivna v pogajanjih o posameznih resolucijah, prav tako pa je z nacionalnimi izjavami sodelovala v interaktivnih dialogih z nosilci mandatov posebnih postopkov ter v splošnih razpravah. Poleg sooblikovanja stališč in številnih skupnih izjav EU je v drugi polovici zasedanja z nacionalno izjavo nastopila v splošni razpravi, namenjeni perečemu stanju človekovih pravic v posameznih državah. V njej je izrazila zaskrbljenost nad problematičnimi trendi na področju človekovih pravic v Burundiju, Demokratični republiki Kongo, Venezueli in Belorusiji.

V interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo je Slovenija obsodila kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v tej državi ter pozvala k preiskavi kršitev, med drugim pred Mednarodnim kazenskim sodiščem. V interaktivnem dialogu ob predstavitvi poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice o Ukrajini je opozorila na nadaljevanje nasilja in kršitev človekovih pravic ter pozvala k neoviranemu dostopu mednarodnih opazovalcev in mehanizmov za človekove pravice do celotnega ozemlja Ukrajine, vključno z okupiranim polotokom Krim in regijama Doneck in Lugansk.

Slovenija posebej pozdravlja soglasno sprejetje dveh pobud, ki naslavljata pomen odprave diskriminacije in nasilja nad ženskami. Pozdravljamo tudi sprejeme pobud o spodbujanju in varovanju človekovih pravic v kontekstu mirnih protestov, o vlogi civilne družbe pri spoštovanju človekovih pravic ter pobude o vlogi Sveta OZN za človekove pravice pri preprečevanju kršitev človekovih pravic.

Prav tako pozdravljamo sprejetje pobude EU o Belorusiji, ki podaljšuje mandat posebnemu poročevalcu za stanje človekovih pravic v tej državi.

Svet OZN za človekove pravice je osrednje telo OZN za obravnavo vseh človekovih pravic ter njihovega uveljavljanja in udejanjanja po svetu. Slovenija je članica Sveta v obdobju 2016–18. V letu 2018 telesu predseduje stalni predstavnik Republike Slovenije pri OZN v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc. Naslednje redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice bo potekalo od 10. do 28. septembra 2018.

Translate »