Izšla je najnovejša in hkrati zadnja raziskava v okviru projekta DEEEP “Reconceptualising global education from the grassroots: the lived experiences of practitioners” (rekonceptualizacija globalnega učenja od spodaj: doživljajske izkušnje strokovnjakov). Avtorja raziskave sta Amy Skinner in Matt Baillie Smith.

Raziskava ponuja vpogled v življenje in prakso šestnajstih strokovnjakov s področja globalnega učenja. Glavni vprašanji, ki ju raziskava naslavlja sta: kako strokovnjaki s področja globalnega učenja in organizacije na novo definirajo in si nenehno zastavljajo vprašanja o stvareh, ki jih počnejo v tem spreminjajočem se svetu? Kakšen vpliv ima to na razumevanje koncepta globalnega učenja?

V raziskavi sodeluje 16 strokovnjakov iz petnajstih različnih držav, ki so bili pripravljeni deliti svoje razumevanje in izzive, ki jih vidijo na področju GU, deliti osebne zgodbe, frustracije in uspehe njihovega vsakdanjega dela ter spregovoriti o  vplivih, ki v praksi in teoriji spreminjajo zgodbe GU, v katere so vpleteni.

Dostopna je tukaj.