Zadnja javna predstavitev mnenj o osnutku Deklaracije o zunanji politiki

V Državnem zboru Republike Slovenije je 15. aprila potekala zadnja javna predstavitev mnenj o osnutku Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, kjer je svoje stališče predstavila tudi SLOGA.

Uvodoma je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec predstavil proces priprave osnutka Deklaracije o zunanji politiki in posvetovanja, v sklopu katerih je ministrstvo prejelo mnenja zainteresirane javnosti. Stališče glede osnutka deklaracije je predstavila tudi SLOGA, ki je izpostavila sovpadanje sprejemanja slovenskih zunanjepolitičnih strateških dokumentov s procesom oblikovanja nove razvojne agende po letu 2015 in pomen skladnosti politik za razvoj.

Posnetek javne predstavitve je objavljen na spletni strani RTV Slovenija.