Podpisane nevladne organizacije ostro nasprotujemo gonji zoper Pravno-informacijski center NVO – PIC, ki jo je 7. septembra 2018 sprožila odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ter v časopisu DELO. Ne pristajamo na demoniziranje uporabe zakonitih pravnih sredstev. Zavračamo preusmerjanje pozornosti od nadzora nad ravnanjem represivnih organov s poskusom diskreditacije dela nevladnih organizacij. Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavlja vse potrebne informacije o vstopu v Slovenijo, o bivanju in integraciji tujcev ter tudi o mednarodni zaščiti ali azilu. Postopki so znani vsem. Seznanjanje in obveščanje o teh pravicah je legitimno ter zakonito. Opozarjanje na odgovornost državnih organov za spoštovanje postopkov je v celoti legitimno.

Slovensko politično in splošno javnost zato pozivamo, da ne nasede tovrstnemu preusmerjanju pozornosti z očitkov nevladnih organizacij o omejevanju dostopa do azila s  poskusom diskreditacije delovanja “nevladnikov” oz. nevladnih in humanitarnih organizacij. Gre za mnogo več kot zgolj pravno pomoč migrantom. Gre za zagotavljanje polnega uresničevanja človekovih pravic najranljivejših. Gre za človekove pravice vseh nas.

Nevladne organizacije v svobodnih družbah poleg delovanja v javno dobro vršimo zelo pomembno družbeno funkcijo nadzora nad delovanjem državnih institucij. S ciljem zagotavljanja visokih standardov zaščite ljudi, da njihova šibkost ne bi bila zlorabljena s strani močnih. Človekove pravice pripadajo vsem, ne glede na izvor, etnično pripadnost, barvo kože, prepričanje ali vero. Zakoni veljajo za vse. Država in drugi akterji moramo vsem, tudi migrantom, zagotoviti vse, kar jim pripada po slovenski ter evropski azilni zakonodaji.

Ministrica in časnik DELO, nekoč osrednji slovenski dnevni časopis, sta se pridružila populističnim politikom, ki za trenutno stanje na področju migracij v Evropi vsepovprek iščejo grešne kozle. S tem sta nas kot na pladnju ponudila populistični obravnavi na spletnih družbenih omrežjih, kjer ne manjka odkritega sovraštva in groženj. Populisti vseh barv in usmeritev za svoje cilje potrebujejo atmosfero nezaupanja in hujskaštva, nizko raven  javne razprave in politiko izključevanja.

Podpisane organizacije si prizadevamo za družbo strpnosti in vključenosti, sodelovanja ter partnerstev, za visoke standarde javne razprave in zaščito skupnega, javnega dobrega. V dobro vseh – ne glede na politično, versko, spolno in kakršnokoli usmerjenost. Ker človekove pravice veljajo za vse. In zanje gre.

 • Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
 • Društvo Amnesty International Slovenije
 • Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
 • Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
 • Društvo Legebitra
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Društvo ODNOS
 • Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Društvo za ZN za Slovenijo
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • Forum za enakopraven razvoj, društvo
 • Greenpeace v Sloveniji
 • Inštitut za afriške študije – IAŠ
 • Inštitut za politike prostora – IPOP
 • Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
 • Mirovni inštitut
 • Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi
 • Sezam, združenje mladih, staršev in otrok
 • SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
 • Slovenska filantropija
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • UP, Človekoljubno dobrodelno društvo, Jesenice
 • Zavod Bob
 • Zavod EMMA
 • Zavod Global, Zavod za globalno učenje in razvoj projektov
 • Zavod Krog
 • Zavod PROJA
 • Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, Škofja Loka
 • Zavod Voluntariat

(Seznam podpisnikov še ni dokončen!)

Dodatna informacija

V nadaljevanju navajamo del evropske direktive o postopkih za priznanje in odvzem mednarodne zaščite (naši poudarki), ki jasno določa obveznosti držav članic in organizacij, ki prosilcem mednarodne zaščite “zagotavljajo svetovanje in zastopanje”.

DIREKTIVA 2013/32/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev)

7(1) člen: Države članice zagotovijo, da ima vsaka pravno sposobna odrasla oseba pravico podati prošnjo za mednarodno zaščito v svojem imenu.

Člen 8: Informacije in svetovanje v ustanovah za pridržanje in na mejnih prehodih

 1. člen:
 1. Kadar je mogoče sklepati, da želijo državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so pridržani v ustanovah za pridržanje ali na mejnih prehodih, vključno s tranzitnimi območji na zunanjih mejah, podati prošnjo za mednarodno zaščito, jim države članice priskrbijo informacije o možnostih, da to storijo. Države članice v teh ustanovah za pridržanje in na mejnih prehodih priskrbijo tolmačenje, kolikor je potrebno za olajšanje dostopnosti azilnega postopka.
 2. Države članice zagotovijo, da imajo organizacije in osebe, ki prosilcem zagotavljajo svetovanje in zastopanje, učinkovit dostop do prosilcev na mejnih prehodih, vključno s tranzitnimi območji, na zunanjih mejah. Države članice lahko predvidijo pravila, ki urejajo prisotnost takih organizacij in oseb na teh mejnih prehodih in še posebej, da je dostop mogoč na podlagi dogovora s pristojnimi organi držav članic. Takšen dostop se lahko omeji le, kadar je to po nacionalnem pravu objektivno nujno zaradi varnosti, javnega reda ali upravnega nadzora nad zadevnimi mejnimi prehodi, pod pogojem, da dostop ni resno oviran ali resno omejen.

Translate »