Vabilo predstavnikom nevladnih organizacij k sodelovanju pri pripravi javnega razpisa MZZ za leto 2016

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) konec leta 2015 oziroma v začetku leta 2016 načrtuje objavo javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Delovno srečanje, namen katerega je izmenjava dobrih in slabih praks pri sodelovanju na javnih razpisih MZZ, bo potekalo v sredo 2. decembra 2015 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve na Gregorčičevi 25a (sejna soba v pritličju).

Več si preberite v vabilu.